Dirigent

Na het vertrek van Remmert Velthuis, die sedertdien met succes aan een carrière als zanger werkt, zijn we een tijdlang op zoek geweest naar een nieuwe dirigent. Gedurende een half jaar heeft Rob Meijer het koor geleid, daarna konden we een beroep doen op enkele invallers om een periode te overbruggen. Vanaf april 2023 is Matthijs Broers onze dirigent.

Paul Vreeker United P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthijs Broers (1958) studeerde fluit aan het Conservatorium van Amsterdam en orkestdirectie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Lange tijd was hij lid van het TIBIA fluitkwartet. In 1986 stond hij aan de basis van het Bloemendaals Jeugd Orkest dat na een fusie in 1994 met het Haarlems Jeugd Orkest, het Kennemer Jeugd Orkest (KJO) werd. Hij dirigeerde dit orkest tot november 2023. Daarnaast leidde hij van 2011 tot 2012 het Haarlems Symfonisch Blaasorkest.

Talloze muzikale ondernemingen staan op zijn naam, van een programma rond Turkse muziek en de directie van pianoconcerten van Mozart met pianiste Galina Vracheva tot het jaarlijkse Spaarnestadconcert. Hij werkte in cross-over projecten samen met o.a. de Haarlemse Balletschool, het Stedelijk Gymnasium en het Projectkoor “Hildebrand Consort”. In 2008 legde hij in samenwerking met Stichting Bevrijdingspop de basis voor het jaarlijkse 4 mei-Herdenkingsconcert in de Haarlemmer Hout.

Na eerdere succesvolle samenwerking tussen Haarlems Koor Lokaal en het KJO met uitvoeringen van het Requiem van Mozart, het Bachmotet Jesu meine Freude en het Gloria van Vivaldi dirigeert Matthijs het HKL sinds april 2023.

 

Matthijs over Haarlems Koor Lokaal:

Ik vind het een eer dat de leden van Haarlems Koor Lokaal mij het vertrouwen geven hun dirigent te worden. Ik heb vanaf mijn jeugd tot mijn 30-ste in diverse kamerkoren gezongen, variërend van Gregoriaans en Renaissance tot klassiek hedendaags, en ben altijd gefascineerd geweest door de mogelijkheden die de menselijke stem biedt. Samen met de leden van het koor wil ik werken aan een breed scala van muziekstijlen, a-capella maar ook met instrumentale ondersteuning waarbij we openstaan voor cross-overprojecten met andere kunstvormen. Uiteraard met als basis een goede mix van technische aspecten als koorklank, intonatie en ademhaling met het enthousiasme en de onderlinge gezelligheid van dit bijzondere koor.